10,374 Reputation

15 yesterday
15 2 days ago
5 Aug 19
10 Aug 18
30 Aug 17
10 Aug 16
10 Aug 13
15 Jul 31
5 Jul 29
10 Jul 28
5 Jul 21
5 Jul 18
5 Jul 16
5 Jul 12
5 Jul 8
15 Jul 3
5 Jul 1
5 Jun 29
5 Jun 26
5 Jun 25
10 Jun 24
5 Jun 23
5 Jun 18
5 Jun 16
10 Jun 15
8 Jun 14
20 Jun 13
25 Jun 12
5 Jun 6
-20 May 25