2 fixed the link
source | link

No it is fake, as this website has already investigated this claimclaim: http://translate.google.com.au/translate?hl=en&sl=pl&u=http://www.plecakwspomnien.eu/2013/05/kod-2fabe-czyli-jak-wysyac-pocztowki-za.html&prev=/search%3Fq%3DZ%2Binformacji%2Botrzymanych%2Bw%2Bprzedmiotowej%2Bsprawie%2Bz%2Bjednostki%2B%253E%2Bodpowiedzialnej%2Bw%2BPoczcie%2BPolskiej%2BS.A%2Bza%2Bkontakty%2Bz%2Bzagranicznymi%2B%253E%2BAdministracjami%2BPocztowymi%2Bwynika,%2B%25C5%25BCe%2Bw%2Bobrocie%2Bmi%25C4%2599dzynarodowym%2Bnie%2Bs%25C4%2585%2B%253E%2Bznane%2Bprzypadki%2Bhonorowania%2Bjakiegokolwiek%2Btego%2Btypu%2Bkodu%2B%253E%2Bumo%25C5%25BCliwiaj%25C4%2585cego%2Bnadanie%2Bkartek%2Bpocztowych%2Bza%2Bgranic%25C4%2599.%2BTak%25C5%25BCe%2Bdor%25C4%2599czanie%2B%253E%2Btakich%2Bkartek%2Bmimo%2Bbraku%2Bznaku%2Bop%25C5%2582aty,%2Bkt%25C3%25B3re%2Bde%2Bfacto%2Bnie%2Bpowinny%2B%253E%2Btrafi%25C4%2587%2Bdo%2Bobrotu%2Bpocztowego%2Bnie%2Bwynika%2Bz%2Bnaniesienia%2Btego%2Bkodu.%26rlz%3D1C1JUFK_enAU497AU497%26espv%3D210%26es_sm%3D93

At the bottom it has a message from the Polish post office saying:

Z informacji otrzymanych w przedmiotowej sprawie z jednostki odpowiedzialnej w Poczcie Polskiej S.A za kontakty z zagranicznymi Administracjami Pocztowymi wynika, że w obrocie międzynarodowym nie są znane przypadki honorowania jakiegokolwiek tego typu kodu umożliwiającego nadanie kartek pocztowych za granicę. Także doręczanie takich kartek mimo braku znaku opłaty, które de facto nie powinny trafić do obrotu pocztowego nie wynika z naniesienia tego kodu.

which translates to,

The information received in this case the unit responsible for the Polish Post SA for contacts with foreign postal administrations shows that international trade is not aware of any cases of honoring this type of code enabling the granting of cards abroad. Additional delivery of such sheets despite the absence of a trade charges which in fact should not enter the postal traffic does not result from application of this code.

So while the code may allow some letters to be sent, it is not because of the code that these letters are sent, and is probably more a result of nice post office staff not wanting to throw away postcards.

No it is fake, as this website has already investigated this claim: http://translate.google.com.au/translate?hl=en&sl=pl&u=http://www.plecakwspomnien.eu/2013/05/kod-2fabe-czyli-jak-wysyac-pocztowki-za.html&prev=/search%3Fq%3DZ%2Binformacji%2Botrzymanych%2Bw%2Bprzedmiotowej%2Bsprawie%2Bz%2Bjednostki%2B%253E%2Bodpowiedzialnej%2Bw%2BPoczcie%2BPolskiej%2BS.A%2Bza%2Bkontakty%2Bz%2Bzagranicznymi%2B%253E%2BAdministracjami%2BPocztowymi%2Bwynika,%2B%25C5%25BCe%2Bw%2Bobrocie%2Bmi%25C4%2599dzynarodowym%2Bnie%2Bs%25C4%2585%2B%253E%2Bznane%2Bprzypadki%2Bhonorowania%2Bjakiegokolwiek%2Btego%2Btypu%2Bkodu%2B%253E%2Bumo%25C5%25BCliwiaj%25C4%2585cego%2Bnadanie%2Bkartek%2Bpocztowych%2Bza%2Bgranic%25C4%2599.%2BTak%25C5%25BCe%2Bdor%25C4%2599czanie%2B%253E%2Btakich%2Bkartek%2Bmimo%2Bbraku%2Bznaku%2Bop%25C5%2582aty,%2Bkt%25C3%25B3re%2Bde%2Bfacto%2Bnie%2Bpowinny%2B%253E%2Btrafi%25C4%2587%2Bdo%2Bobrotu%2Bpocztowego%2Bnie%2Bwynika%2Bz%2Bnaniesienia%2Btego%2Bkodu.%26rlz%3D1C1JUFK_enAU497AU497%26espv%3D210%26es_sm%3D93

At the bottom it has a message from the Polish post office saying:

Z informacji otrzymanych w przedmiotowej sprawie z jednostki odpowiedzialnej w Poczcie Polskiej S.A za kontakty z zagranicznymi Administracjami Pocztowymi wynika, że w obrocie międzynarodowym nie są znane przypadki honorowania jakiegokolwiek tego typu kodu umożliwiającego nadanie kartek pocztowych za granicę. Także doręczanie takich kartek mimo braku znaku opłaty, które de facto nie powinny trafić do obrotu pocztowego nie wynika z naniesienia tego kodu.

which translates to,

The information received in this case the unit responsible for the Polish Post SA for contacts with foreign postal administrations shows that international trade is not aware of any cases of honoring this type of code enabling the granting of cards abroad. Additional delivery of such sheets despite the absence of a trade charges which in fact should not enter the postal traffic does not result from application of this code.

So while the code may allow some letters to be sent, it is not because of the code that these letters are sent, and is probably more a result of nice post office staff not wanting to throw away postcards.

No it is fake, as this website has already investigated this claim:

At the bottom it has a message from the Polish post office saying:

Z informacji otrzymanych w przedmiotowej sprawie z jednostki odpowiedzialnej w Poczcie Polskiej S.A za kontakty z zagranicznymi Administracjami Pocztowymi wynika, że w obrocie międzynarodowym nie są znane przypadki honorowania jakiegokolwiek tego typu kodu umożliwiającego nadanie kartek pocztowych za granicę. Także doręczanie takich kartek mimo braku znaku opłaty, które de facto nie powinny trafić do obrotu pocztowego nie wynika z naniesienia tego kodu.

which translates to,

The information received in this case the unit responsible for the Polish Post SA for contacts with foreign postal administrations shows that international trade is not aware of any cases of honoring this type of code enabling the granting of cards abroad. Additional delivery of such sheets despite the absence of a trade charges which in fact should not enter the postal traffic does not result from application of this code.

So while the code may allow some letters to be sent, it is not because of the code that these letters are sent, and is probably more a result of nice post office staff not wanting to throw away postcards.

1
source | link

No it is fake, as this website has already investigated this claim: http://translate.google.com.au/translate?hl=en&sl=pl&u=http://www.plecakwspomnien.eu/2013/05/kod-2fabe-czyli-jak-wysyac-pocztowki-za.html&prev=/search%3Fq%3DZ%2Binformacji%2Botrzymanych%2Bw%2Bprzedmiotowej%2Bsprawie%2Bz%2Bjednostki%2B%253E%2Bodpowiedzialnej%2Bw%2BPoczcie%2BPolskiej%2BS.A%2Bza%2Bkontakty%2Bz%2Bzagranicznymi%2B%253E%2BAdministracjami%2BPocztowymi%2Bwynika,%2B%25C5%25BCe%2Bw%2Bobrocie%2Bmi%25C4%2599dzynarodowym%2Bnie%2Bs%25C4%2585%2B%253E%2Bznane%2Bprzypadki%2Bhonorowania%2Bjakiegokolwiek%2Btego%2Btypu%2Bkodu%2B%253E%2Bumo%25C5%25BCliwiaj%25C4%2585cego%2Bnadanie%2Bkartek%2Bpocztowych%2Bza%2Bgranic%25C4%2599.%2BTak%25C5%25BCe%2Bdor%25C4%2599czanie%2B%253E%2Btakich%2Bkartek%2Bmimo%2Bbraku%2Bznaku%2Bop%25C5%2582aty,%2Bkt%25C3%25B3re%2Bde%2Bfacto%2Bnie%2Bpowinny%2B%253E%2Btrafi%25C4%2587%2Bdo%2Bobrotu%2Bpocztowego%2Bnie%2Bwynika%2Bz%2Bnaniesienia%2Btego%2Bkodu.%26rlz%3D1C1JUFK_enAU497AU497%26espv%3D210%26es_sm%3D93

At the bottom it has a message from the Polish post office saying:

Z informacji otrzymanych w przedmiotowej sprawie z jednostki odpowiedzialnej w Poczcie Polskiej S.A za kontakty z zagranicznymi Administracjami Pocztowymi wynika, że w obrocie międzynarodowym nie są znane przypadki honorowania jakiegokolwiek tego typu kodu umożliwiającego nadanie kartek pocztowych za granicę. Także doręczanie takich kartek mimo braku znaku opłaty, które de facto nie powinny trafić do obrotu pocztowego nie wynika z naniesienia tego kodu.

which translates to,

The information received in this case the unit responsible for the Polish Post SA for contacts with foreign postal administrations shows that international trade is not aware of any cases of honoring this type of code enabling the granting of cards abroad. Additional delivery of such sheets despite the absence of a trade charges which in fact should not enter the postal traffic does not result from application of this code.

So while the code may allow some letters to be sent, it is not because of the code that these letters are sent, and is probably more a result of nice post office staff not wanting to throw away postcards.